Alles over beslaglegging en beslagvrije voet

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Er is beslag gelegd?

Heeft u een aankondiging ontvangen van een van onze gerechtsdeurwaarders dat er beslag is gelegd? In de bijsluiter staat vermeld wat u het beste kunt doen. Deze bijsluiters kunt u hier ook downloaden. Heeft u na het lezen van deze bijsluiters nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Is er beslag op uw inkomen gelegd?

In het geval dat er beslag op uw inkomen is gelegd heeft u te maken van een beslagvrije voet. Uw werkgever of uitkerende instantie is verplicht om een deel van uw inkomen in te houden. Dit deel wordt afgedragen aan de gerechtsdeurwaarder en is voor de schuldeiser.

Wat is een beslagvrije voet?

Als er beslag ligt op uw inkomen, dan krijgt u evengoed een gedeelte uitbetaald door uw werkgever of uitkerende instantie. U moet immers o.a. uw vaste lasten kunnen blijven betalen. Het gedeelte dat aan u wordt uitbetaald, heet de beslagvrije voet.

De hoogte van de beslagvrije voet wordt berekend op basis van de volgende gegevens: 

  • Uw leeftijd
  • Uw gezinssamenstelling
  • Hoogte van uw inkomen
  • Hoogte woonlasten
  • Hoogte premie ziektekostenverzekering
  • Ontvangen toeslagen
  • Inkomsten partner
  • Bent u woonachtig in Nederland

Aanvullende informatie

De beslagvrije voet wordt vastgesteld aan de hand van de gegevens die bij de gerechtsdeurwaarder bekend zijn. Wanneer niet alle gegevens bekend zijn, is het van groot belang dat de gerechtsdeurwaarder zo snel mogelijk beschikt over de juiste informatie. 

Controleren of uw beslagvrije voet juist is vastgesteld

Via onderstaande rekenmodule kunt u uw eigen beslagvrijevoet berekenen.
Invullen is eenvoudig en kost niet veel tijd. Wel moet u overal de juiste gegevens invullen.
Hulp nodig? Bel een van onze medewerkers of breng een bezoek aan ons kantoor. 

Berekening beslagvrije voet

Welk deel van het inkomen blijft vrij van beslag? Bereken de beslagvrije voet bij beslaglegging met onderstaande rekenmodule. Na het voltooien van de berekening kunt u ervoor kiezen het resultaat per e-mail te verzenden of de gegevens te verwijderen.

Jongerius | copyright 2020