Budgetbeheer

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Heeft uw huurder problematische schulden? Individuele coaching kan een oplossing bieden. Daarbij kunt u samenwerken met de reguliere (schuld)hulpverlening maar het is ook mogelijk zelf de benodigde expertise in huis te halen.

Jongerius Huurdesk werkt samen met budgetconsulenten die huurders ondersteunen bij het vinden van een duurzame oplossing voor hun financiële vraagstuk. Daarbij houden we natuurlijk de oorzaak van het probleem goed in de gaten, voorkomen we dat schulden escaleren en zorgen we dat er stabiliteit komt in de financiële situatie van uw huurder. Elke situatie is anders. Wij verliezen daarbij nooit het menselijke aspect uit het oog. Iedere situatie vraagt om maatwerk.

Huurders met problematische schulden hebben vaak een extra prikkel nodig  om zich aan te melden voor een schuldhulpverleningstraject. Wij kunnen uw medewerkers trainen om vroegtijdig te signaleren in welke situaties uw huurder gebaat is bij een doorverwijzing naar een schuldhulpverleningstraject. Jongerius Huurdesk heeft ruime ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van preventieve schuldhulpverlening voor huurders. Samen met u gaan wij op zoek naar oplossingen om huurachterstanden en ontruimingen te voorkomen.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten.

Jongerius | copyright 2020