Gerechtelijk –en Executietraject traject & Schuldbewaking

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Gerechtelijk traject

Mocht de minnelijke incasso geen oplossing bieden en uw huurder wil nog steeds de achterstand niet betalen, dan kan een gerechtelijk traject via de Rechtbank mogelijk de oplossing  bieden.  De huurincasso-specialisten van Jongerius Huurdesk blijven - indien nodig - in gesprek met de huurder en in veel gevallen wordt alsnog een oplossing bereikt.

De juristen van Jongerius Huurdesk kunnen uw vastgoedorganisatie ook voorzien van het juiste - juridische - advies  op het gebied van speciale dossiers zoals overlast, hennep en onrechtmatige bewoning.  

Executietraject

Hebben alle inspanningen om met uw huurder tot een oplossing te komen niet tot het gewenste resultaat geleid? En is er vonnis gewezen, waarin is bepaald dat uw huurder moet betalen en/of het gehuurde moet verlaten? Dan komen de gerechtsdeurwaarders van Jongerius Huurdesk in actie. Zij kunnen o.a. beslag leggen op inkomen en inboedel of tot ontruiming overgaan.

Elke huurder is anders. Daarom wordt bij elk traject bekeken hoe in een specifieke situatie tot de beste oplossing gekomen kan worden.

Schuldbewaking

Als er geen verhaalsmogelijkheden blijken te zijn dan biedt Jongerius Huurdesk een effectieve schuldbewaking aan om voor dat moment oninbare vorderingen op een later tijdstip alsnog te incasseren.

Jongerius | copyright 2020