Huisbezoeken

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Pro actieve opstelling

Een persoonlijke benadering is vaak onderdeel van een proactief en klantgericht beleid. Uit onderzoek blijkt dat mensen met financiële problemen nauwelijks zelf aan de bel trekken. Ze laten brieven ongeopend, nemen geen telefoon aan en laten hun mailbox ongemoeid. Hierdoor lopen ze het risico om in een uitzichtloze situatie terecht te komen. Dit staat haaks op het beleid van woningcorporaties en vastgoedbeheerders om huurachterstanden en ontruimingen te voorkomen.

De Jongerius Huurdesk buitendienstmedewerkers

Betrokken buitendienstmedewerkers kunnen het verschil maken door bij een huurachterstand een bezoek af te leggen. Enerzijds om te onderzoeken wat er werkelijk aan de hand is met de huurder en anderzijds om de huurder te stimuleren de achterstand te voldoen. De buitendienstmedewerkers van Jongerius Huurdesk nemen deze bezoeken graag voor u uit handen. Wij gaan voor u bij huurders op bezoek die niet meer reageren op herinneringen of uitnodigingen. Zo komen wij met hen in gesprek. Deze snelle manier van reageren op huurachterstanden is persoonlijk, preventief en sociaal. Immers hoe sneller het persoonlijke contact, hoe lager de huurachterstand en hoe groter de kans om direct of indirect tot een oplossing te komen.

Intake schuldhulpverleningstraject

Jongerius Huurdesk beschikt over buitendienstmedewerkers die zich betrokken opstellen als de situatie daar om vraagt en goed weten om te gaan met huurders die wel kunnen maar niet willen betalen. Onze specialisten kennen de regio en beschikken over actuele informatie. Hierdoor kunnen zij ter plekke uw belangen behartigen en er voor zorgdragen dat de betaling van de achterstand weer op gang komt, zo nodig door middel van een intake voor een schuldhulpverleningstraject.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten.

Jongerius | copyright 2020