Overige verhuurders

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Huurt u niet van Portaal, de Alliantie of Vesteda?

Als u de huur niet op tijd betaalt, bent u direct in verzuim. In de meeste gevallen zal uw verhuurder u 1 of 2 sommaties sturen. Na de 1ste sommatie bent u bijkomende kosten verschuldigd. Bij verdere non-betaling zal uw verhuurder de huurachterstand aan de deurwaarder overdragen. De deurwaarder neemt de zaak in behandeling en handelt het incasseren verder af. U bent rente en incassokosten verschuldigd.  Mocht betaling uitblijven dan schakelt uw verhuurder via de deurwaarder de Rechtbank in. Dat kan leiden tot beslaglegging op uw inkomen. In het uiterste geval wordt uw woning ontruimd. Alle kosten die daaraan verbonden zijn – en die kunnen behoorlijk oplopen – zijn voor uw rekening.

Kosten en rente

De rente en kosten die wij u in rekening brengen verzinnen wij niet zelf. Het zijn stuk voor stuk wettelijke kosten. De wet bepaalt dus dat u dit verschuldigd bent en bepaalt ook de hoogte. Voor de verschillende fasen gelden verschillende wettelijke kosten. Hieronder vindt u een uitleg over de wettelijke rente en wettelijke incasso-, proces-, en executiekosten. 

Rente

Een schuldeiser mag rente in rekening brengen vanaf het moment dat u in verzuim bent. U bent in verzuim nadat de termijn die in een aanmaning (ingebrekestelling) opgenomen verstreken is. Soms is een ingebrekestelling niet eens vereist, zoals bij huur. Als de huur niet op de afgesproken tijd betaald is "Vóór de eerste van de maand" dan is direct rente verschuldigd.

Wanneer in de overeenkomst of de algemene voorwaarden niets anders is geregeld, mag de schuldeiser wettelijke rente in rekening brengen. Bij overeenkomst of algemene voorwaarden kan een ander rentepercentage en berekeningssystematiek overeengekomen zijn.

De wettelijke rente geldt voor consumenten. Voor handelstransacties tussen bedrijven geldt een veel hogere rente, de zogenaamde wettelijke handelsrente

Incassokosten

Met ingang van 1 juli 2012 is de wet normering buitengerechtelijke kosten (WIK) van kracht. Deze wet bepaalt wanneer u incassokosten verschuldigd bent en wat de hoogte is. Deze nieuwe wet geldt expliciet voor consumenten. De hoogte van de incassokosten is afhankelijk van de hoogte van de hoofdsom.

Ambtshandelingen

Ook voor het verrichten van ambtshandelingen bestaan vaste wettelijke tarieven. Deze tarieven zijn opgenomen in het 'Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders' (Btag). Klik hier voor een overzicht van deze Btag tarieven.

Proceskosten

Bij een gerechtelijke procedure bent u de volgende wettelijke kosten verschuldigd:

  • dagvaardingskosten
  • salarisgemachtigde
  • griffierecht

Jongerius | copyright 2020