Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Over Portaal

Portaal is met 56.000 woningen een van de grotere verhuurders van Nederland. Voor meer informatie over Portaal verwijzen wij u naar de eigen website van Portaal.

Huurbetaling Portaal

U dient uw huur vooruit te betalen. Het geld moet dan ook iedere maand uiterlijk op de 1ste van de maand bij Portaal op de rekening staan. 

Huurachterstand Portaal

Mocht u toch een achterstand hebben dan is het verstandig  zo spoedig mogelijk contact met Portaal op te nemen. Portaal helpt u graag met het vinden van een oplossing. Wacht niet te lang. Huurachterstanden lopen snel op tot hoge bedragen. Hoe hoger de schuld, hoe moeilijker het is om er van af te komen. 

Huurverhoging Portaal

Heeft u vragen over uw huurverhoging per 1 juli?

Kosten en rente

De rente en kosten die wij u in rekening brengen verzinnen wij niet zelf. Het zijn stuk voor stuk wettelijke kosten. De wet bepaalt dus dat u dit verschuldigd bent en bepaalt ook de hoogte. Voor de verschillende fasen gelden verschillende wettelijke kosten. Hieronder vindt u een uitleg over de wettelijke rente en wettelijke incasso-, proces-, en executiekosten.

Rente

Een schuldeiser mag rente in rekening brengen vanaf het moment dat u in verzuim bent. U bent in verzuim nadat de termijn die in een aanmaning (ingebrekestelling) opgenomen verstreken is. Soms is een ingebrekestelling niet eens vereist, zoals bij huur. Als de huur niet op de afgesproken tijd betaald is "Vóór de eerste van de maand" dan is direct rente verschuldigd.

Wanneer in de overeenkomst of de algemene voorwaarden niets anders is geregeld, mag de schuldeiser wettelijke rente in rekening brengen. Bij overeenkomst of algemene voorwaarden kan een ander rentepercentage en berekeningssystematiek overeengekomen zijn.
De wettelijke rente geldt voor consumenten. Voor handelstransacties tussen bedrijven geldt een veel hogere rente, de zogenaamde wettelijke handelsrente 

Incassokosten

Met ingang van 1 juli 2012 is de wet normering buitengerechtelijke kosten (WIK) van kracht. Deze wet bepaalt wanneer u incassokosten verschuldigd bent en wat de hoogte is. Deze nieuwe wet geldt expliciet voor consumenten. De hoogte van de incassokosten is afhankelijk van de hoogte van de hoofdsom. 

Ambtshandelingen

Ook voor het verrichten van ambtshandelingen bestaan vaste wettelijke tarieven. Deze tarieven zijn opgenomen in het 'Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders' (Btag). Overzicht van deze Btag tarieven.

Proceskosten

Bij een gerechtelijke procedure bent u de volgende wettelijke kosten verschuldigd:

  • dagvaardingskosten
  • salarisgemachtigde
  • griffierecht

Jongerius | copyright 2020