Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Over Vesteda

Vesteda ontwikkelt, verhuurt, beheert en verkoopt woningen en woonconcepten. De meeste woningen die Vesteda ontwikkelt zijn voor haar eigen woningbeleggingsfonds, dat zo'n 26.000 woningen bevat met een waarde van circa 4,5 miljard euro. Vesteda richt zich primair op de hogere huursector. Die begint bij een huurprijs van 600 euro per maand. Vesteda biedt comfortabel, zorgeloos wonen met oog voor detail en design. De appartementen en woningen zijn te vinden in en rond de Nederlandse steden. Voor meer informatie over Vesteda verwijzen wij u naar de eigen website van Vesteda.

Huurbetaling Vesteda

De huur moet altijd vóór of op de eerste van iedere maand aan Vesteda overgemaakt zijn. Vesteda geeft er de voorkeur aan dat de huur via automatische incasso wordt betaald. Meer informatie

Huurachterstand Vesteda

Het kan voorkomen dat er problemen ontstaan met uw huurbetaling. Het is dan belangrijk snel in contact te komen met de afdeling Debiteuren Collections van Vesteda.Meer informatie

Huurverhoging Vesteda

Heeft u vragen over uw huurverhoging per 1 juli ?

Kosten en rente

De rente en kosten die wij u in rekening brengen verzinnen wij niet zelf. Het zijn stuk voor stuk wettelijke kosten. De wet bepaalt dus dat u dit verschuldigd bent en bepaalt ook de hoogte. Voor de verschillende fasen gelden verschillende wettelijke kosten. Hieronder vindt u een uitleg over de wettelijke rente en wettelijke incasso-, proces-, en executiekosten. 

Rente

Een schuldeiser mag rente in rekening brengen vanaf het moment dat u in verzuim bent. U bent in verzuim nadat de termijn die in een aanmaning (ingebrekestelling) opgenomen verstreken is. Soms is een ingebrekestelling niet eens vereist, zoals bij huur. Als de huur niet op de afgesproken tijd betaald is "Vóór de eerste van de maand" dan is direct rente verschuldigd.

Wanneer in de overeenkomst of de algemene voorwaarden niets anders is geregeld, mag de schuldeiser wettelijke rente in rekening brengen. Bij overeenkomst of algemene voorwaarden kan een ander rentepercentage en berekeningssystematiek overeengekomen zijn.

De wettelijke rente geldt voor consumenten. Voor handelstransacties tussen bedrijven geldt een veel hogere rente, de zogenaamde wettelijke handelsrente

Incassokosten

Met ingang van 1 juli 2012 is de wet normering buitengerechtelijke kosten (WIK) van kracht. Deze wet bepaalt wanneer u incassokosten verschuldigd bent en wat de hoogte is. Deze nieuwe wet geldt expliciet voor consumenten. De hoogte van de incassokosten is afhankelijk van de hoogte van de hoofdsom. 

Ambtshandelingen

Ook voor het verrichten van ambtshandelingen bestaan vaste wettelijke tarieven. Deze tarieven zijn opgenomen in het 'Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders' (Btag). Klik hier voor een overzicht van deze Btag tarieven.

Proceskosten

Bij een gerechtelijke procedure bent u de volgende wettelijke kosten verschuldigd:

  • dagvaardingskosten
  • salarisgemachtigde
  • griffierecht

Jongerius | copyright 2020